Avstängare,bjälklagsform

De stora fördelarna med det patenterade systemet är att avstängaren/bjälklagsformen monteras direkt på ytterväggen innan montaget av vägg sker på arbetsstället. Ett effektivt tänkesätt, att montera yttervägg tidigt i stomuppbyggnaden i stället för senare.

Vad vinner bygget på det patenterade systemet?

 • Skyddsräcket är på plats redan innan plattbärlaget monteras.
 • Skyddsräcket är rätt placerat i det fortsatta arbetet= Utanför valvkant.
 • Oftast inga urtag i plattbärlaget för pelare/plåtar.
 • Lägre plattbärlagskostnad, då plattbärlagsytan minskas med 0,15 m2/lm vägg.
 • Inga tilläggskostnad för justering av valvkant utvändigt i fasadarbetet.
 • Pelare monterade redan i prefabväggen.
 • Inga smidesarbeten.
 • Brandisolerad pelare från fabrik.
 • Betydligt mindre krantid.
 • Bjälklagsformen monterad utanför utvändig skiva.
 • Inga fuktskador.
 • Tätt hus från början.
 • Lägre kostnader för byggnadsställning.
Byggvarubedömning

Bjälklagsformen/Avstängaren (1) består av en standardprofil med måtten 310/30/15 mm alt. 310/50/15 mm och längden 2500 mm/st. Bjälklags­formen BF 310 har en hålbild i underkant, för att passa till olika bjälklagshöjder mellan 240–280 mm. Formen finns även i en högre modell BF 365 och båda bredderna 30 resp 50 mm.

Bjälklagsformen passar även till tunnare bjälklag än 240 mm. Bjälklagsformen monteras utanför utvändigt vindskydd och skyddar den och stommen. För att anpassa bjälklagsformen till aktuell vägglängd kapas en standardprofil till önskad längd. Kapning utföres enkelt utan gnistbildning med kapsåg avsedd för metall, typ profilsåg EVO el. likvärdigt.

Skarven mellan flera bjälklagsformar monteras ett skarvbeslag SB 120 (3), med förmonterad dubbelhäftande tejp. Bjälklagsformen kan användas till andra ytterväggar än stålreglar. Kombination stål/trä eller hela trästommar.

Om objektet kräver isolering (4) i bjälklagskant, monteras isoleringen med önskad tjocklek, t.ex 30-100 mm, på insidan av bjälklags­formen. 

Bjälklagsformen är förberedd med ovala hål (2) för infästning av CombiSafe:s smygfäste till skyddsräcken. Bult levereras med till räckesfästet (ingår ej). Förstärkningsvinkelar (6) ingår som extrastöd för skyddsräcket/smygfästet.

Smygfästen och skyddsräcken tillhandahålles och monteras på bygget av beställaren innan väggen monteras på plats. Höjden på ök räcke skall vara minimum 1000 mm. I vissa fall kan förlängningsrör till räcket behövas (se CombiSafes anvisningar)

Tejp (7) monteras på hammarbandet, för att täcka slitsarna i profilen och därmed hindra valvbetongen från att rinna in i väggen. Alternativt användes hammarband med gummiduk på.

Teleskopiska snedstag TSS (5) monteras s 600 mm (lika s-avstånd som väggreglarna) på insidan av bjälklagsformen. Snedstagen skall alltid monteras vid en stående regel, för att ge god stadga åt bjälk­lagsformen. Alternativt borttages snedstagen och 3 st förstärkningsvinklar monteras/form. En fördel vid kantarmeringen.

En fördel med de justerbara snedstagen är att det enkelt går att efterjustera bjälklagsformens lutning utan verktyg. Snedstagen delas genom att dra ut hårnålarna.

Detta kan också göras om långa arm.järn skall monteras längs bjälklagsformen.

1. Bjälklagsform | 2. Hål för smygfästen och förstärkningsvinkel | 3. Skarvbeslag | 4. Isolering | 5. Teleskopiskt snedstag | 6. Förstärkningsvinkel | 7. Tejp (ingår ej)