Brandisolering

Stålpelarna kan fås brandisolerade från fabrik enligt objektets krav, en betydande kostnadsbesparing. Pelarna är transportsäkrade i väggen och sänks sedan smidigt på plats när väggen är monterad.

Väggelement

Vid väggelement med träreglar byts ytterväggsregel (5) ut mot träregel.

  1. Hammarband och syll.
  2. Stålpelare.
  3. 30 mm Fireprotect.
  4. Mineralull.
  5. Ytterväggsregel, RY 145-220 1,0.
  6. Utvändig skiva.

Brandkrav: 90 min.