Montage av bjälklagsform

Montage av bjälklagsform på yttervägg

Bjälklagsformens plåt BF 310 monteras efter att väggens stomme och utvändigt vindskydd monterats.

Bjälklagsformens plåt mäts in i höjdled, överkant lika med färdig överkant valvgjutning.

Formen monteras fast med skruv 4,8x25 C1 i den nedre förborrade hålbilden. Vid trähammarband används träskruv 4,5-5,0x45.Gäller då utvändig skiva är max 9-13 mm.

Välj de hål i hålgruppen, som passar bäst med centrum fläns på hammarbandet. En skruv per hålbild, c 150 mm.

Tejp eller annat material monteras ovanpå den slitsade delen på hammarbandsskenan alt. skena med gummiduk.Vid trähammarband kan lämpligen plast eller duk användas.

Förstärkningsvinklarna FS 170 el. FS 195 (2 alt. 3 st/form) skruvas fast i de förborrade hålen med M10 bulten för räckesfästet. 2 skruv KH 4,8x25 C1(alt. träskruv) fästes i vinkelns förborrade hål mot hammarbandet.1 skruv KH 4,8x16-25 C1 fästes från utsida bjälklagsform in i vinkeln, detta för att säkerställa vinkelns läge när M10 bultarna skall lossas vid montage av räckesfästet.

Om bjälklagsformen skall isoleras görs detta i nästa steg. Cellplast-,PIR- eller mineralullsremsor monteras mot bjälklagsformens insida. Isoleringens höjd skall vara lika med betongbjälklagets tjocklek.

Snedstaget TSS levereras löst i två halvor med två hårnålar.

Snedstaget monteras ihop så att lagom längd uppnås, för att fästas i den övre flänsens hål på bjälklagsformen och i hammarbandet. Nederdelen av snedstaget skall fästas ca 15-20 mm från insida regelstomme, för att ge plats åt plattbärlaget. Snedstagen monteras lika reglarna, t.ex. s 600 mm. Snedstagen monteras alltid mitt för reglarna för bästa stabilitet. Viktigt att plattbärlaget dimensioneras så att dess kant vilar på snedstagens nedre fästpunkten och förstärkningsvinklarnas inre plana del. Detta för att ge extra stadga åt bjälklagsformen. Ur hållfasthetssynpunkt fungerar formen utan snedstag också, men snedstagen ger ytterligare stadga för räcket. Om snedstagen inte monteras, skall 3 st förstärkningsvinklar monteras/form.

Montaget sker med skruv KH 4,8x25 C1.

För att undvika att valvbetongen rinner in mellan plattbärlagets underkant och hammarbandet kan dubbel­häftande tätningsband monteras.

Glöm inte att beställa tillbehören för blockskarver, inner- och ytterhörn. Allt för att få ett rakt och snyggt montage på arb.platsen inkl. tät gjutning.

Bjälklagsformens ingående detaljer:

* Bjälklagsform l=2500 mm/st (B=30 alt. 50 mm)

* Inv.skarvbeslag, 1 st/form

* Förstärkningsvinkel, 2 st/form

* 4 st M10 bult/form

* 5 st Teleskopiska snedstag/form s 600 mm 

* 5 st Skruv KH  4,8x25 C1/form

* 20 st Skruv KH 4,8x25 C1, alt. träskruv 4,8x40/form

* Ev. isolering

Tillbehör,plåtar:

* Utv. ytter-,innerhörn BFY 300x300x255(h) standard

* Utv. ytter-,innerhörn BFY 300x300x310(h) hög form

* Utv. skarvbeslag BFS 120x310(h) standard

* Utv. skarvbeslag BFS 120x360(h) hög form

* Utv. skarvbeslag BFS 300x255(h) standard

* Utv. skarvbeslag BFS 300x310(h) hög form