Montage av väggelement, lätta ytterväggar

Montage av väggelement

I samband med väggtillverkning monteras lyftöglor (LÖ). Lyftöglorna är provade för att klara avsett last. Se anvisning om montage och antal skruv. Förekommer tyngre väggar skall konstruktör godkänna lyftinfästningen.

Gäller montaget prefabricerade väggelement, som levererats i transportstöd, lyfts lämpligen hela väggpaketet upp till bjälklaget. Då sparas mycket krantid. Använd lyftblock för att få väggelementet att hänga rakt.

De färdiga väggelementen lyfts på plats med kran. Väggelementet fästes mot bjälklaget på s-avstånd av 600 mm. Fästpunkterna skall alltid vara nära stående reglar, helst direkt genom ändavstyvarens hål. Infästningen kan alternativt göras med hålade (MBH) och ohålade (MB) monteringsbrickor. Om väggen pallas upp och vägs in, skall pallbrickor placeras under varje regelstolpe s 600 mm. Effektivaste väggmontaget är väggar som står direkt på betongen, tätningen sker genom gummiduk på syllen.Därmed sparas separat tätning i efterhand under syll på varje våningsplan.

Väggelementet hålls på plats och injusteras med hjälp av justerbara väggstag. Antal erforderliga stag är beroende av väggens längd, öppningar och anslutande konstruktioner.

Avståndet mellan stagen skall vara max 2000 mm. Lutningen på stagen skall inte överstiga 60°. Övre infästningspunkten på staget skall alltid fästas i en regel. Vid större fönster/dörr-öppningar skall extra stag monteras, för att stadga både väggen och betongtrycket på bjälklagsformen. Se Ladda hem- Förstärkning av öppningar.

Mellan väggelementen tätas skarvarna på bjälklagsformen med ett skarvbeslag BFS 120, som monteras på utsidan. Vid utstickande betongvägg mellan väggelementen tätas med BFS 300. På väggelement i hörn ytterhörn monteras ett hörnbeslag BFY 300x300 eller innerhörn BFI 300x300.