Om oss

Ergonomic Construction Sweden AB har en serie innovativa och produktionsmässigt effektiva, unika produkter till byggindustrin. Flera av produkterna är patenterade eller mönsterskyddade.

Ergonomic Construction Sweden AB

Produkterna ingår också i ett stomsystem ECS, för rationellt och effektivt stombyggande för flerbostadshus och kontor m.m. Systemet bygger på prefabricerade patenterade stålpelare, en patenterad bjälklagsform, som monteras i och på en prefabricerad eller platsbyggd yttervägg. En patenterad lätt yttervägg,Thermoväggen är framtagen med betydligt lägre u-värde och mindre köldbrygga än traditionell vägg.

Stålpelare CC2b är anpassade till nya Eurokod 3, EKS 10, SS-EN 1090-2. Den patenterad stålpelare har dolt invändigt montage för byggnader 5-15 våningar. Ergonomic samarbetar med de marknadsledande tillverkarna av väggelement.

Våra samarbetspartner, prefabfabrikerna, monterar de produkter i systemet, som beställaren önskar till sina väggelement. Systemets olika delar kan naturligtvis levereras separat. Försäljningen sker oftast genom prefabfabrikerna.

Försäljning av stålpelare sker även genom Ergonomic. All produktillverkning sker genom Ergonomics utvalda och certifierade tillverkningsenheter.

Samarbetet syftar till att kunna erbjuda marknadens effektivaste, mest flexibla och kvalitetsmässigt bästa lösning på lätta väggelement och stomsystem.