Prefabricerade innerväggar

Miljöanpassad-innervägg

De prefabricerade innerväggarna kan utföras med helt eller delvis trästomme och därmed få en god miljöprofil med betydligt lägre CO2-påslag. Genom samarbete med Smartax och produkten Smartregeln kan konstruktionen få en stabilare stomme. Innerväggen erhåller ett högre brandmotstånd och bättre ljudvärde än en stålregel/gips innervägg. Reglarnas konstruktion och utformning gör den alltid rak och formstabil. De förbättrade ljudvärdena ger också möjlighet att reducera väggtyperna i objekten.

Prefabriceringen av den produktionseffektiva träinnerväggen resulterar i en högkvalitativ produkt. Möjlighet till alternativa skivbeklädnader t.ex fibergipsskiva, som både är skruvvänlig, slagtålig och fuktbeständig.

Miniatyrbild

I en CO jämförelse med plåtregelstomme får ovanstående träinnervägg 0,3 kg CO2e/mvägg mot plåtregelstommens 4,6 kg CO2e/m2. I en trerumslägenhet med 45 lm innervägg gör detta 480 kg lägre CO-påslag/lgh. Ett objekt med 50 lgh blir minskning drygt 24 ton CO2.

Prefabricerade innerväggar

EFFEKTIVISERA BYGGANDET

►Ergonomic har tagit fram en patenterad konstruktion för att möjliggöra prefabproduktion av innerväggar till bostäder och annan byggnation, där synliga profiler i plåt eller plast inte är lämpligt. Ingen synlig skillnad mot en platsbyggd innervägg. Ett helt nytt sätt att uppföra byggnaders vitala delar.

Konstruktionen innehåller profiler och gipsskivor eller de skivor som beställaren önskar. Innovationen gör det möjligt att montera innerväggselementen samtidigt med t.ex btg-väggar och ytterväggar på varje plan innan bjälklaget ovan monteras. Samtliga väggar blir därmed monterade våningsvis redan när stommen går upp. Kompletteringsarbeten och målning kan påbörjas mycket tidigare. Produktionstidplanen minskar betydligt på grund av prefabinnerväggen och ändrat arbetssätt.

Konstruktionen kan användas till olika bjälklag t.ex plattbärlag, massivbjälklag m.m. Konstruktionen medger också höjdjustering av väggen i efterhand om bättre anslutning mot tak behöver göras, t.ex om viss nedböjning skett av bjälklaget.

Väggarna kan kompletteras i fabrik med t.ex elinstallation, isolering och karmar m.m.

Leveranserna sker i specialhäckar till arbetsplatsen för säker hantering.

De beräkningar som gjorts i jämförelse med platsbyggd innervägg visar att:

* Kostnaden för fullt färdigmonterad prefabvägg blir 15% lägre än platsbyggd vägg.

* Arbetstiden på bygget för innerväggar minskar med 85%.

* Produktionstidplanen minskas väsentligt, minst 15-20%.

För vidare information, kontakta Stefan Sjöström,
tel. 070-636 94 30, e-post: