Stålpelare cc2a, cc2b

Prefabricerade stålpelare ingår i Ergonomics stomsystem ECS. Två typer av optimala stålpelare har tagits fram som typpelare, 1-4 vån. och en patenterad för >4 vån. Ansvarig konstruktör i objektet dimensionerar efter vald typpelaren.

Stålpelare

Typpelarna följer Eurokod 3, EKS 10. SS-EN 1090-2.

Inga svetsarbeten på arbetsplatsen, inga utvändiga bultförband, som sitter ivägen.

Antingen monteras pelaren vid väggtillverkningen i väggen eller eftermonteras, då väggen är monterad på byggarbetsplatsen.

Plåtarna väljs i möjligaste mån med bredd 110 eller 120 mm, för att optimera systemet och därmed slippa onödiga urtag i plattbärlaget.

Pelarna bör helst placeras med sin insida 30 mm från insida ytterväggsstomme, så att brandisoleringen som oftast bygger 30 mm, får plats i ytterväggsstommen.Stålpelarna kan fås brandisolerade från fabrik enligt objektets krav.

Typpelare CC2a, 1-4 våningar

Typpelaren består av en påsvetsad topplåt. En gängstång förbinder topplåten med den lösa anfangsplåten på nästa våning. Anfangsplåten nevileras i rätt läge och låses med dubbla muttrar. Typpelaren grundmålas med 20 el 40 ym, eller efter objektets krav.

På nederdelen av pelaren finns ett påfyllningshål för betong och ett nivåhål för d:o. I utrymmet gjuts gängstången fast

  1. Gängstång
  2. Anfangsplåt
  3. Svetsad topplåt
  4. Ifyllningshål för betong.
  5. Nivåhål för betongfyllning.

Typpelare CC2b, >4 våningar (Patenterad)

Typpelare för >4 vån. enligt Eurokod 3, EKS 10 SS-EN 1090-2. Inga utvändiga bultförband som stör vägguppbyggnaden. Ett mycket snabbt pelarmontage.

Patenterad typpelare med dold infästning och montage i vägg. Typpelaren har en påsvetsad topplåt och en gängstång, som förbinder topplåt med den lösa anfangsplåten på nästa våning. Gängstången är normalt 16 eller 20 mm. Anfangsplåten nevileras i rätt läge och ovanstående pelare låses med bricka och mutter. Typpelaren grundmålas med 20, 40 ym eller efter objektets krav.

Nederdelen av pelaren har en svetsad bottenplåt med normalt 40 mm hål. Urtag 60x80 mm i pelarsida för invändigt montage. Mutter med bricka 50x50 mm låser fast pelaren mot den anfangsplåten. CC2b-pelaren kan med fördel också användas i byggnader <4 vån.

Pelaren kan med fördel  brandisoleras och förmonteras i prefabväggen. Ansvarig konstruktör dimensionerar pelaren, plåtarna och gängstången efter objektets förutsättningar.

  1. Gängstång
  2. Anfangsplåt
  3. Svetsad topplåt
  4. Urtag för montage av bricka och mutter.
  5. Svetsad bottenplåt med hål.

Ny patenterad innovation

ERGONOMIC lanserar en ny patenterad innovation- Justerbar pelarskarv i bjälklag, för byggnader med större laster.

Vid byggnader på 6-7 våningar och högre uppstår stora laster och förstärkningar behöver göras i bjälklagen. Detta löses traditionell med fasta svetsade smidesförstärkningar av olika utföranden. Med Ergonomics patenterade lösning ges en unik möjlighet att kunna höjdjustera hela smideskonstruktionen våning för våning, även där bjälklagsförstärkningar har skett.

Konstruktionen utgörs dessutom av standardprodukter som finns i olika dimensioner. Konstruktören kan således anpassa innovationen till aktuellt objekt och lastförhållande. Ergonomic har räknat fram några alternativa lösningar med angiven lastkapacitet.

Konstruktionen kräver dessutom mindre höjd under transporter när stålpelarna byggs in i ytterväggselementen.

För vidare information, kontakta Stefan Sjöström,
tel. 070-636 94 30, e-post: