Thermoväggen

Thermoväggen

Energieffektiv yttervägg

Kraven på energieffektivisering i byggandet har lett fram till Ergonomics patenterade ytterväggslösning - Thermoväggen. Att använda traditionella metoder och byggmaterial leder oftast till tjockare och icke produktionsvänliga konstruktioner. För att nå ställda krav behövs ibland vid traditionella konstruktioner göras ytterväggar med dubbla stommar, vilket fördyrar och nästan omöjliggör en lönsam prefabkonstruktion. 

 Thermoväggens unika konstruktion gör det möjligt att använda högpresterande isolering tillsammans med stålprofiler. Den traditionella regelkonstruktionen har tagits bort och ersatts med icke genomgående profiler. Därmed har också köldbryggan halverats i konstruktionen. Thermoväggens konstruktion tillsammans med den högpresterande isoleringen ger ytterväggen nya unika egenskaper och möjligheter för ett energieffektivt byggande.

Thermoväggens låga u-värden i en jämförelse med den traditionella lätta ytterväggen ger följande alternativa egenskaper:

* 30% bättre u-värde

* 30% tunnare vägg

* 3% mindre byggyta

* 3% större BOA

Beroende på vad man i objektet prioriterar blir utfallet enligt ovan. 

Egenskapen större BOA blev en viktig faktor i projektet Serneke, Tegners torn i Stockholm. (se bild)

En effekt av väggens materialinnehåll är att den är helt okänslig för fukt och därmed riskfri att beställas fullisolerad från fabrik.

För vidare information, kontakta Stefan Sjöström,
tel. 070-636 94 30, e-post: