ERGONOMIC
Construction Sweden AB

har en serie innovativa och produktionsmässigt effektiva unika produkter till byggindustrin. Flera av produkterna är patenterade eller mönsterskyddade.

ERGONOMIC
Construction Sweden AB

Ergonomic Construction Sweden AB ägs av Stefan Sjöström, utbildad byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av byggbranschen. Arbetat i rikstäckande byggbolag, eget byggföretag och under drygt 10 år i tillverkningsindustrin.

De senast 15 åren har varit focus på lättbyggnadsteknik, med nya produkt- och systemlösningar. Ergonomic äger samtliga immateriella rättigheter till företagets produkter och system.