Avstängare,bjälklagsform

Systemet med Bjälklagsform är patenterat.

De stora fördelarna med systemet är att avstängaren/bjälklagsformen monteras direkt på ytterväggen innan montaget av vägg sker på arbetsstället. Ett nytt tänkesätt, att montera yttervägg tidigt i stomuppbyggnaden i stället för senare.

Vad vinner bygget på systemet?

 • Skyddsräcket är på plats redan innan plattbärlaget   monteras.
 • Skyddsräcket är rätt placerat i det fortsatta arbetet. Utanför valvkant.
 • Oftast inga urtag i plattbärlaget för pelare/plåtar.
 • Lägre plattbärlagskostnad, då plattbärlagsytan minskas med 0,15 m2/lm vägg.
 • Inga tilläggskostnad för justering av valvkant utvändigt i fasadarbetet.
 • Pelare monterade redan i prefabväggen.
 • Inga smidesarbeten.
 • Brandisolerad pelare från fabrik.
 • Betydligt mindre krantid.
 • Bjälklagsformen monterad utanför utvändig skiva.
 • Inga fuktskador.
 • Tätt hus från början.
 • Lägre kostnader för byggnadsställning.

Bjälklagsformen/Avstängaren (1) består av en standardprofil med måtten 310/30/15 mm alt. 310/50/15 mm och längden 2500 mm/st. Bjälklags­formen BF 310 har en hålbild i underkant, för att passa till olika bjälklagshöjder mellan 240–280 mm

Finns alternativ form för tjockare bjälklag. Bjälklagsformen passar även till tunnare bjälklag än 240 mm. Bjälklagsformen monteras utanför utvändigt vindskydd och skyddar den och stommen. För att anpassa bjälklagsformen till aktuell vägglängd kapas en standardprofil till önskad längd. Kapning utföres enkelt och utan Kapning utföres enkelt och utan gnistbildning med kapsåg avsedd för metall, typ profilsåg EVO el. likvärdigt.

skarven mellan flera bjälklagsformar monteras ett skarvbeslag SB 100 (3), med förmonterad dubbelhäftande tejp. Bjälklagsformen kan användas till andra ytterväggar än stålreglar. Kombination stål/trä eller hela trästommar.

Om objektet kräver isolering (4) i bjälklagskant, monteras isoleringen med önskad tjocklek, t.ex 30-100 mm, på insidan av bjälklags­formen. Isoleringen kan levereras både som PIR-isol, cellplast eller stenulll.

Bjälklagsformen är förberedd med ovala hål (2) för infästning av CombiSafe:s smygfäste till skyddsräcken. Bult levereras med till räckesfästet. En förstärkningsvinkel (6) ingår som extrastöd för skyddsräcket.

Smygfästen och skyddsräcken tillhandahålles och monteras på bygget av beställaren innan väggen monteras på plats. Höjden på ök räcke skall vara minimum 1000 mm. I vissa fall kan förlängningsrör till räcket behövas (se CombiSafes anvisningar)

Tejp (7) monteras på hammarbandet, för att täcka slitsarna i profilen och därmed hindra valvbetongen från att rinna in i väggen. Alternativt användes hammarband med gummiduk på.

Teleskopiska snedstag TSS (5) monteras s 600 mm (lika s-avstånd som väggreglarna) på insidan av bjälklagsformen. Snedstagen skall alltid monteras vid en stående regel, för att ge god stadga åt bjälk­lagsformen.

En fördel med de justerbara snedstagen är att det enkelt går att efterjustera bjälklagsformens lutning utan verktyg. Snedstagen delas genom att dra ut hårnålarna.

Detta kan också göras om långa arm.järn skall monteras längs bjälklagsformen.

1. Bjälklagsform | 2. Hål för smygfästen och förstärkningsvinkel | 3. Skarvbeslag | 4. Isolering | 5. Teleskopiskt snedstag | 6. Förstärkningsvinkel | 7. Tejp (ingår ej)