Montage av pelare

Montage

Pelare monteras på två sätt. Det ena är att montera pelarna direkt i samband med väggtillverkningen. Håltagning för pelaren är gjord i syll och hammarbandsskenan.

Med fördel brandisoleras också pelaren redan från fabrik. Pelaren monteras löst i väggelementet och transportsäkras. Transportsäkring lossas i samband med väggmontaget och pelaren sänks ned mot fotplåten.

Pelaren skall då hamna över den uppstickande dubben (gängstången)från underliggande våning eller grundplatta. Pelaren lodas in och förankras. Nederdelen av pelaren fixeras temporärt mellan två reglar.

Gäller det typpelare CC2b fixeras nederdelen via dolt montage med en mutter och en bricka. Muttern behöver dras med moment. För vald mutter M16- 132 Nm, M20- 258 Nm, M24- 446 Nm. Anpassad hylsa ingår i leveransen.

En gängstång skruvas in i topplåten. Gängstången skruvas ned så mycket att den sticker upp ca 50 mm ovanför färdig gjutning. OBS! Gängstångens uppstickande gängdel skyddas, så att inte gängorna förstörs vid gjutningen, gäller pelartyp CC2b.

Plastskydd för gängorna ingår i leveransen. 

Om anfangsplåtar föreskrivs monteras dessa på gängstången med hjälp av två muttrar, som låser fast plåten i rätt höjdläge = färdig överkant gjutning. Efter gjutning av bjälklaget fixeras pelarfoten permanent genom att fylla betong i det stora hålet på pelarens nederdel. Betongen fylls upp till det mindre nivåhålet. Gäller pelare CC2a. Pelare CC2b skruvas fast med mutter och bricka.

Typpelare CC2a

  1. Gängstång.
  2. Anfangsplåt.
  3. Fastsvetsad topplåt.
  4. Ifyllningshål för betong.
  5. Nivåhål för betongfyllning.

Typpelare CC2b

  1. Gängstång
  2. Anfangsplåt.
  3. Fastsvetsad topplåt.
  4. Urtag för montage av bricka och mutter.
  5. Fotplåt med 40 mm hål.