Om oss

Ergonomic Construction Sweden AB har en serie innovativa och produktionsmässigt effektiva unika produkter till byggindustrin. Flera av produkterna är patenterade eller mönsterskyddade.

Ergonomic Construction Sweden AB

Produkterna ingår också i ett stomsystem ECS, för rationellt och effektivt stombyggande för flerbostadshus och kontor m.m. Systemet bygger på prefabricerade stålpelare, en patenterad bjälklagsform, som monteras i och på en prefabricerad eller platsbyggd yttervägg.

Stålpelare CC2b är anpassade till nya Eurokod 3, EKS 10, SS-EN 1090-2. En unik patenterad stålpelare med dolt invändigt montage för byggnader 5-15 våningar är framtagen. Ergonomic samarbetar med bl.a Flens Byggelement, marknadsledande tillverkare av väggelement.

Flens Byggelement kommer att kunna montera på produkterna i systemet, som beställaren önskar till sina väggelement. Systemets olika delar kan naturligtvis levereras separat. Försäljning sker genom Flens Byggelement.

Försäljning av stålpelare sker även genom Ergonomic. Tillverkning sker genom Ergonomics utvalda och certifierade tillverkningsenheter.

Samarbetet syftar till att kunna erbjuda marknadens effektivaste, mest flexibla och kvalitetsmässigt bästa lösning på lätta väggelement och stomsystem.