Stomsystem ECS

ECS patenterade stomsystem bygger på ett helhetstänkt, att på ett effektivt och optimalt sätt kunna projektera, tillverka och montera både ytterväggar och stomme. Produktionstiderna minskas och därmed kostnaderna.

Stomsystem ECS

Stomsystemet bygger på den nya patenterade Thermoväggen eller en traditionell lättvägg och bl.a plattbärlag, tillsammans med patenterad stålpelare (8) och patenterad bjälklagsform (1,3), som monteras i och på den lätta ytterväggen.

Stomsystemet bygger till största delen på standardiserade produkter, som lagerhålles för snabb leverans. Ingen komplicerad tillverkning och montaget sker med entreprenörens egen personal eller av prefabtillverkare.

Med ECS stomsystem monteras väggarna i takt med att huset byggs upp. Byggnaden blir tät från början och installationerna kan påbörjas mycket tidigt. Systemet kan användas till de flesta byggnationer, bostäder, kontor, industri m.m och i kombination med plattbärlag, håldäck eller traditionell formning. Vid håldäck finns en balklösning för systemet.

I Thermoväggen har de traditionellla ytterväggsreglarna (11) bytts ut mot icke genomgående profiler. Köldbryggan har halverats och den vanliga isoleringen bytts ut mot högpresterande isolering.

Med Thermoväggen kan u-värde på 0,083 W/m2K uppnås utan att totala väggen blir tjockare än ca 400 mm.

(Bilden visar traditionell lättvägg med genomgående stålreglar). Alternativt kan väggen göras tunnare och ändå uppnå ställda krav för objektet, vilket också ger större boarea.

1. Bjälklagsform | 2. Toppdubb | 3. Teleskopiskt snedstag | 4. Skyddsräckefäste | 5. Isolering | 6. Plattbärlag el. platsgjuten betong | 7. Ytterväggsskena | 8. Pelare | 9. Utvändig skiva | 10. Ventilerad fasadläkt | 11. Ytterväggsregel