Prefabricerade innerväggar

Prefabricerade innerväggar

Ergonomic har tagit fram en patentsökt konstruktion för att möjliggöra prefabproduktion av innerväggar till bostäder och annan byggnation, där synliga profiler i plåt eller plast inte är lämpligt. Ingen synlig skillnad mot en platsbyggd innervägg. Ett helt nytt sätt att uppföra byggnaders vitala delar.

Konstruktionen innehåller profiler och gipsskivor eller de skivor som beställaren önskar. Innovationen gör det möjligt att montera innerväggselementen samtidigt med t.ex btg-väggar och ytterväggar på varje plan innan bjälklaget ovan monteras. Samtliga väggar blir därmed monterade våningsvis redan när stommen går upp. Kompletteringsarbeten och målning kan påbörjas mycket tidigare. Produktionstidplanen minskar betydligt på grund av prefabinnerväggen och ändrat arbetssätt.

Konstruktionen kan användas oavsett om bjälklagen är plattbärlag, håldäck, massivbjälklag m.m. Konstruktionen medger också höjdjustering av väggen i efterhand om bättre anslutning mot tak behöver göras, t.ex om viss nedböjning skett av bjälklaget.

Prefabväggarna tillverkas vid FBL (Flens Bygg&Logistik).

Väggarna kan kompletteras i fabrik med t.ex elinstallation, isolering och karmar.

Leveranserna sker i specialhäckar till arbetsplatsen för säker hantering.

De beräkningar som gjorts i jämförelse med platsbyggd innervägg visar att:

* Kostnaden för fullt färdigmonterad prefabvägg blir 15% lägre än platsbyggd vägg.

* Arbetstiden på bygget för innerväggar minskar med 85%.

* Produktionstidplanen minskas väsentligt.

För vidare information, kontakta Stefan Sjöström,
tel. 070-636 94 30, e-post: